Yıl: 2013 Cilt: 28 Sayı: 2


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 28   Sayı: 2   Yıl: 2013   ISSN 1019-1011



Yayın Kurulu

Amaç ve Kapsam

İçindekiler


1. Gaziantep’teki Kil Zeminlerin Kırmataş ile İyileştirilmesi ve Atık Lastik-Kırmataş Karışımları Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Improvement of Clays in Gaziantep with Crushed Sands, and Waste Tires-Crushed Sands Mixtures
Ali Fırat ÇABALAR, Nurullah AKBULUT ve Ahmet AYDIN



2. Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının Kişilik Özelliklerinin, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini ile İlişkisi
Relationship Between Personality Traits, Organizational Commitment and Job Satisfaction of
Turkish Construction Industry Professionals
Gözde TANTEKİN ÇELİK ve Emel LAPTALI ORAL



3. An MRI Study on Volumetric Changes in the Brain of Female Adolescents with Autism
Otizmli Kadın Ergenlerin Beyinlerindeki Volumetrik Değişimler Üzerine Yapılmış Bir MR Çalışması
Jale BEKTAŞ ve Turgay İBRİKÇİ



4. Yeni Biyoenerji Tekniğiyle Elektrik Üretilmesi
New Bioenergy Technique to Produce Electricity
Nurettin ÇEK


5. 5s Sistematiği Aşamaları ve Örnek Bir Uygulama
5s Systematic Process and a Case Study
A. Emre KELEŞ, Gökhan GÜRSOY ve Gözde TANTEKİN ÇELİK



6. Kuzgun Formasyonu Tüfitinin Jeokimyası ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli
Geochemistry of the Kuzgun Formation Tüffite and its Industrial Raw Material Potential
Sedat TÜRKMEN, Fevzi ÖNER ve Hidayet TAGA


7. Vortex Control of Cylinder Wake by Permeable Cylinder
Silindir Ardındaki Girdabin Ağ Yapılı Silindir ile Kontrolü
Bengi GÖZMEN, Hüseyin AKILLI ve Beşir ŞAHİN


8. Elazığ Vişne Mermerlerinin (Rosso Levanto) Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Determination of the Usability of Elazığ Vişne Marbles (Rosso Levanto) as Cladding Slab
Ayten ESER ve Esma KAHRAMAN


9. Silopi (Harbul-Üçkardeşler) Asfaltit Filonunun Micromine Madencilik Tasarım Programı Kullanılarak
Açık İşletme Dizaynının Yapılması

Open Pit Mining Design of Silopi (Harbul-Uckardesler) Asphaltite Filon by Micromine Mining Design Software
Barış ÇAKIR, Ahmet Mahmut KILIÇ ve Esma KAHRAMAN


10. Hafif ve Ağır Malzemelerin Isı, Ses ve Radyasyon Yalıtım Özelliklerinin Araştırılması
Thermal, Sound and Radition Insulation Properties of Light and Heavy Materials
Hanifi BİNİCİ, Adnan KÜÇÜKÖNDER, Ahmet H. SEVİNÇ, Mustafa EKEN ve Mehmet KARA



11. Bitkisel Yağların Sıcaklığa ve Frekansa Bağlı Dielektrik Özelliklerinin Benzetim Yoluyla Değerlendirilmesi
Evaluation of Temperature and Frequency Dependent Dielectric Properties of Vegetable Oils by Simulation
Emine AVŞAR AYDIN

12. Ayrancı (Karaman)-Karapınar (Konya) Yöresi Linyitlerinin Jeolojik ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Geological and Chemical Properties of Ayrancı (Karaman)-Karapınar (Konya) Area Lignites
Mert SALMAN ve Mustafa AKYILDIZ


13. Denim Kumaşlara Uygulanan Özel Yıkama Uygulamaları
Application of Special Washing Processes to Denim Fabrics
Mutlu TOKSÖZ ve Serin MEZARCIÖZ


14. Tuz Tabakalarında Çözelti Madenciliği ve Oluşan Boşlukta Doğalgaz Depolama İmkanlarının Araştırılması
Solution Mining in the Salt Layer and Investigation of Natural Gas Storage Possibilities in the Occured Cavern
Mesut ANIL ve Burak Gökhan BASTACIOĞLU