Staj

1) Bölüm tarafından firmaya yazılacak “Staj Sigorta Yükümlülük Yazısı”nın alınarak firmaya ulaştırılması.

2) Bu belge karşılığı firmadan alınacak staj tarihlerini belirten “Staj Başlama Belgesi”nin Bölüm Staj Sorumlusuna staja başlamadan en geç 15 gün önce aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte teslim edilmesi.

3) Sigorta İşlemleri için gerekli belgeler:

Staj Başlama Belgesi,
T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Önceden sigorta girişi yapılmış ise sigorta numarası ve çalışılan iş yeri adres ve ünvanı bilgileri

1) “Staj Bitiş Belgesi”nin staj bitim tarihinden itibaren 5 gün içinde Bölüm Staj Sorumlusuna ulaştırılması

2) Staj Defterinin yeni Eğitim-Öğretim Yılının başlangıcından itibaren bir ay içerisinde Bölüm Staj Sorumlusuna teslim edilmesi.