Stratejik Planlama

            Mühendislik Fakültesinin Öncelikleri (2024-2028)
 • Avrupa Birliği standartlarında eğitim-öğretime yönlenilmesi 
 • Öğretim üyesi sayısının arttırılması
 • Araştırma projelerine ağırlık verilmesi
 • SCI indekse giren yayınlar yapılması
 • Araştırma gruplarının oluşturulması
 • Bölümlerin akredite olması
 • ERASMUS çerçevesinde ortaklıkları geliştirmek
 • Avrupa Birliği standartlarında eğitim-öğretime yönelinilmesi 
 • Araştırma projelerine ağırlık verilmesi
 • Fakülte eğitim ve araştırma altyapısının güçlendirilmesi,
 • Fakülte içi sinerjinin ve iletişimin arttırılması,
 • Fakültenin daha aktif tanıtımı
 • Üniversite–Sanayi işbirliğinin artırılması
 • Üniversitemizin Teknoloji Bölgesi oluşumunda aktif rol almak
 • Öğretim elemanları ve öğrencilerin yurtdışı imkanlarının arttırılması
 • Eğitim-Öğretim Planlarının AB normlarına uyarlanması
 • Alt yapıyı güçlendirme
 • TÜBİTAK ve DPT projelerine ağırlık verme
 • Hem yurt içi hem de yurt dışı bilimsel proje ve yayın yapma
 • Lisansüstü öğrencilerine daha iyi eğitim verme
 • Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin yükseltilmesi
 • Laboratuvar teknik donanımını geliştirmek
 • Uygulama ağırlıklı, görsel ve güncel eğitim ve öğretim tekniklerine yönelmek
 • Bölümün eğitim kalitesini yeni öğretim üyeleri ile daha da arttırmak
 • Avrupa Birliği projelerinde etkin görev almak
 • Yurt dışı ortaklı araştırma projelerini arttırmak
 • Eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarıyla belirli bir düzeye ulaşmak
 • Akademik çalışmalar kapsamında özellikle yurtiçi ve yurtdışı yayınlar konusunda geçerli olan kriterleri sağlamak
 • Fiziki mekansal koşulların iyileştirilmesi Eğitim ve öğretim çalışmaları için gerekli araç ve gereçlerin iyileştirilmesi
 • Laboratuvar alt yapılarının geliştirilmesi
 • Akademik personel ihtiyacının karşılanması
 • İşletme tipi uygulamalı laboratuvar imkanlarının yaratılması