Fakülte Misyonu

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, kuramsal ve deneysel bilgiler ile donatılmış, iletişim teknolojilerini tamamıyla özümsemiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Eğitim-öğretim esnasında öğrencilerimizin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla iç içe olabilmesi amacıyla Fakültemiz yoğun bir Ar-Ge faaliyeti içinde olmaktadır. Araştırma faaliyetlerimiz hem ülkemiz ihtiyaçları  gözetilerek, hem de global gelişmeler doğrultusunda şekillenmektedir. Fakültemizin bir diğer görevi de geniş bir bölgeye hitap etmemizden dolayı, çevremiz ihtiyaçlarına yönelik mühendislik hizmetleri sunmaktır.