İdari Personel

 

 Fakülte Sekreteri
 Mesut BABAOĞLAN
 Dekanlık Özel Kalem
 Filiz ERDOĞAN
 Dekan Yardımcılığı Özel Kalem
 Hürü Sinem BENLİ
 Fakülte Sekreterliği Özel Kalem
 Mine KÜÇÜKOSMANOĞLU
 Özlük İşleri Bürosu
  Şıhmus ÇUHATUTAR
  Tuğba ÜREY
 Tahakkuk Bürosu
  Süleyman TOPCUBAŞI  
  Murat EŞLİ
 Satın alma Bürosu
  Fedayi ŞAFAK   
 Yazı İşleri Bürosu
  Muhammet Şahin ERKÜÇÜK
  Mahmut BAHŞİŞ
 Öğrenci İşleri Bürosu
  Didem SAVRUN 
  Aygül GÜNDÜZ
  Muazzez YAVUZ
 Döner Sermaye Bürosu
  Ömer Faruk ULUIŞIK
  Umut ÖZER
 Staj Bürosu
  Hasan ZENGİN
  Sedat ÇELİK
 Ayniyat Bürosu
  Murat ÇÖREKLİ
  Ercan KARAKOCA
 Bilgisayar Laboratuvarı
  Önder KARAKAYA 
  Serdar ALTUNBİLEK
 Dekanlık Atölyesi
  Fetih YAMAN 
  İdare Amirliği
  Hüseyin DEMİRKOL 
  Mustafa AKSALAN 
  Önay AYDEMİR
  İbrahim ÖRS