İdari Personel

 

 Fakülte Sekreteri
 Mesut BABAOĞLAN
 Dekanlık Özel Kalem
 Filiz ERDOĞAN
 Dekan Yardımcılığı Özel Kalem
 Hürü Sinem BENLİ
 Fakülte Sekreterliği Özel Kalem
 
 Özlük İşleri Bürosu
  Şıhmus ÇUHATUTAR
  Tuğba ÜREY
 Tahakkuk Bürosu
  Süleyman TOPCUBAŞI
  Murat EŞLİ
 Satın alma Bürosu
  Fedayi ŞAFAK   
 Yazı İşleri Bürosu
  Mahmut BAHŞİŞ
 Öğrenci İşleri Bürosu
  Didem SAVRUN
  Aygül GÜNDÜZ
 Döner Sermaye Bürosu
  Umut ÖZER
 Staj Bürosu
  Hasan ZENGİN
  Sedat ÇELİK
 Ayniyat Bürosu
  Murat ÇÖREKLİ
  Ercan KARAKOCA
 Bilgisayar Laboratuvarı
  Önder KARAKAYA
  Serdar ALTUNBİLEK
 
 Dekanlık Atölyesi
  Feti YAMAN 
  İdare Amirliği
  Hüseyin DEMİRKOL 
  Önay AYDEMİR