Fakülte Vizyonu

Evrensel olarak kabul edilmiş kriterler çerçevesinde, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda mühendisler yetiştirmektir. Yaşam kalitesine katkı yapacak AR-GE etkinliklerinde başarılı olmak için; özel ihtisas laboratuarları kurarak bölge ve ülke sanayicisinin Ar-Ge taleplerine cevap vermek, bölgemize ve ülkemiz sanayicisine yönelik TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği ve diğer yabancı kaynak destekli proje sayısını arttırarak Bölgemiz ve ülkemizin diğer üniversiteleriyle Ar-Ge işbirliğini geliştirmek. Fakültenin ilgi alanına giren bütün disiplinlerde, yüksek akademik formasyona sahip ve AR-GE projeleri yürütebilecek niteliklerde öğretim üyesi kadrosuna, öğretim üyeleriyle uyumlu çalışabilecek niteliklerde Araştırma Görevlisi kadrosuna ve rutin laboratuar hizmetlerinin yanı sıra AR-GE konusunda destek verebilecek teknik elemanlara sahip olmak. Eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını (derslikler, laboratuarlar, donanım) nitelik ve nicelik yönünden, daha da iyileştirmek. Eğitime ve AR-GE’ye katkı sağlayabilecek, yurt içi ve yurt dışı akademik ve sanayi kuruluşlarıyla sürdürülebilir işbirliği geliştirmek.