Birim Araştırma Geliştirme Kurulu (BARGEK)

 

Çukurova Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Stratejileri Koordinatörlüğü'nün (ARGES) yönergesinde ARGES'in oluşumu, yapısını tanımlayan madde 6'da; "ARGES Yürütme Kurulunun görevlerini yapabilmesi için ARGES'in koordinasyonunda üniversitenin her biriminde (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Araştırma uygulama merkezleri) Birim Araştırma ve Geliştirme Kurulları (BARGEK) oluşturulur. BARGEK araştırmadan sorumlu dekan/müdür yardımcıları başkanlığında en az 5 (5 kişi bulunmayan birimler başka birimlerden kurul üyesi desteği alabilir) en fazla 7 kişiden oluşur. Birim Araştırma ve Geliştirme Kurulları (BARGEK) fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu içerisinde bilimsel araştırmaları ile öne çıkmış araştırmacılar arasından dekan/müdür tarafından seçilir" denmektedir.

İlgili yönerge gereği BARGEK oluşumu birimimizde 26.02.2024 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiş ve BARGEK üye isimleri aşağıda sunulmuştur:

 

Ünvanı Adı Soyadı Görevi
Doç.Dr. Yusuf KUVVETLİ Başkan (Dekan Yardımcısı)
Prof.Dr.  Serin MEZARCIÖZ Üye
Prof.Dr.  Mehmet Uğraş CUMA Üye
Doç.Dr.  Mahmut ALTINER Üye
Doç.Dr.  Memduh Göktürk ÖZKAN Üye
Doç.Dr.  Süleyman POLAT Üye
Dr.Öğr.Üyesi Sinan KEİYİNCİ  Üye