Burslar


FAKÜLTEMİZDE VERİLEBİLECEK BURSLAR


1) Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu
2) Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursu
3) Sabancı Vakfı Bursu
4) Yemek Fişi Bursu

1) Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu:


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nce belirlenip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren esaslar çerçevesinde 80 civarında Fakültemiz öğrencisine burs verilmektedir. Başvuru işlemleri her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır. Başvuru için gerekli form doldurularak Bölüm Başkanlıklarına verilir.


Burs Şartları:


1.Başka kurum ve kuruluştan burs alanların,


2. Burs, öğrenim ve katkı kredisi almakta iken tekrar müracaat edenlerin,


3.Burs, öğrenim ve /veya katkı kredisi isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilerin,


4. Burs, öğrenim veya katkı kredisi almakta iken okul değiştirenlerin,


5.Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilerin,


6.İkinci öğretim yüksek lisans, doktora öğrencilerinin,


7.Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrencilerin,


8.Kurumdan daha önce burs, öğrenim ve/veya katkı kredisi almış olan öğrencilerin, (Yüksek lisans öğrencileri hariç)


9.Öğretim kurumlarında ek süre öğrenim görenlerin,


10.Ön lisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrencilerin, (intibak programı süresince)


11.Sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrencilerin,


12.Yabancı uyruklu öğrencilere, Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrencilerin,

13. Yurtlarda barınmakta iken süresiz çıkarma cezası alanların
Burs başvuruları dikkate alınmayacaktır.


Not: Ara vermeden dikey geçiş ile Üniversitemize kayıt yaptıran ve intibak programını tamamlayarak 2010–2011 öğretim yılında 3. sınıfı okuyacak öğrencilerin, okula giriş yılı olarak ön lisans programına başladığı yılın yazılması gerekmektedir.
 


2) Sabancı Vakfı Bursu:

Sabancı Vakfı tarafından Üniversitemize ayrılan kontenjan dâhilinde verilmektedir. 2010-2011 öğretim yılında Y-MF-1,2,3,4 puan türünde 490 ve üzerinde (ek puan hariç) puan alan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Başvurular her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır. Başvuru için gerekli form doldurularak Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmelidir.

 3) Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursu:

TEV her yıl başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize burs vermektedir. Başvurular her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır.

Adaylar burs başvuru formunu www.tev.org.tr adresinden doldurarak çıktısını aldıktan sonra istenilen diğer belgelerle birlikte Bölüm Başkanlıklarına teslim edeceklerdir. Kasım ayı içerisinde, Fakülte burs komisyonu adaylarla mülakat yaparak başvuruları değerlendirecektir.4) Yemek Fişi Bursu:

Her yıl üniversitemiz tarafından ihtiyacı olan öğrencilerimize yemek fişi bursu verilmektedir. Başvurular Ekim ayı içerisinde dilekçe ile Bölüm Başkanlıklarına yapılmaktadır.

Burslarla ilgili sitemizdeki bilgileri içeren dokümanı indirmek için tıklayınız...