Yıl: 2022 Cilt: 37 Sayı: 2

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 37   Sayı: 2  Yıl: 2022   ISSN 
2757-9255

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

Yazım  Kuralları / Writting Rules

1. Daily Sea Water Temperature Forecasting Using Machine Learning Approaches

Makine Öğrenimi Yaklaşımlarını Kullanarak Günlük Deniz Suyu Sıcaklığı Tahmini

Arif ÖZBEK

2. Euler Bernoulli ve Timoshenko Kiriş Teorilerine Dayalı Eksenel Yönde Fonksiyonel Derecelenmiş Kolonların Burkulma Analizi

Buckling Analysis of Axially Functionally Graded Columns Based on Euler-Bernoulli and Timoshenko Beam Theories

Burkay SİVRİ ve Beytullah TEMEL

3. Risk Assessment of Construction Works in City Square Using Fine Kinney Method

Kent Meydanlarında Yapılan İnşaat Çalışmalarının Fine Kineey Yöntemiyle Risk Değerlendirmesi

Selman ASLAN

4. InceptionResNetV2 ve Sınıf Aktivasyon Haritaları ile Akciğer Kanserinin Tespit Edilmesi

Diagnosis of Lung Cancer with InceptionResNetV2 and Class Activation Maps

Erdal BAŞARAN

5. Investigation of Flame Retardancy Effect of Licorice Root Extract on Cotton and Cotton-Polyester Blended Fabrics

Meyan Kökü Ekstraktının Pamuk ve Pamuk-Poliester Karışımlı Kumaşlarda Güç Tutuşurluğa Etkisinin İncelenmesi

Aslıhan KORUYUCU ve Fehmi Çağlar BALABAN

6. Yükselen ve Alçalan Yörüngeye Ait TerraSAR-X Görüntülerinden Üretilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Karşılaştırması

Accuracy Comparison of Digital Elevation Models Produced from Ascending and Descending Orbits TerraSAR-X Data

Ahmet Tarık TORUN

7. Mg-2,5Al-1,0Sn-0,3Mn-0,4La-1,33Gd Mg Alaşımının Yüksek Sıcaklık Aşınma Davranışına Haddeleme Hızının Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Rolling Speed on High Temperature Wear Behavior of Mg- 2.5Al-1.0Sn-0.3Mn-0.4La-1.33Gd Mg Alloy

İsmail Hakkı KARA

8. Entegre Bulanık AHP ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Tesis Yeri Seçimi

Facility Location Selection with Integrated Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR Methods

Beyza TERME, İrem ÇİÇEK ve Alper KİRAZ

9. Influence of Nano-Silica on the Mechanical Properties of Jute/Glass Fiber Reinforced Epoxy Hybrid Composites

Nano-Silikanın Jüt/Cam Elyaf Takviyeli Epoksi Hibrit Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi

Ahmet ERKLİĞ, Ömer Yavuz BOZKURT ve Wassan Falah AL-TEKREETI

10. Zemin Taşıma Gücü Haritalarının Oluşturulması: Altınşehir (Adıyaman) Örneği

The Creation of Soil Bearing Capacity Maps: Altınşehir (Adıyaman) Example Title

Mehmet SÖYLEMEZ

11. Profillit ve Zeolit Katkılı Yapı Malzemelerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Comparison of the Physical and Mechanical Properties of Construction Materials Added Profillite and Zeolite

Nil YAPICI, Hakan GÜNEYLİ ve Ebubekir MEHMETOĞLU

12. Deniz Suyu ve Hava Debi Oranının Toprak Isı Değiştiricili Bir Damıtma Sistemi Performansına Etkisinin İncelenmesi

Investigating the Effect of Sea Water and Air Flow Rate Ratio on the Performance of a Desalination System with Ground Heat Exchanger

Ertaç HÜRDOĞAN, Abdulkadir GÜNEŞ ve Osman KARA

13. Ni-B Alaşım Kaplamaların Kristal Yapı ve Sertlik Özelliklerine Akım Yoğunluğunun Etkisi

The Effect of Current Density on the Crystal Structure and Hardness Properties of Electrochemically Deposited Ni-B Alloy Coatings

Ersin ÜNAL, Abdulkadir YAŞAR ve İsmail Hakkı KARAHAN

14. An Investigation on Dimensional Accuracy of 3D Printed PLA, PET-G and ABS Samples with Different Layer Heights

Üç Boyutlu Baskı ile Farklı Katman Yüksekliklerinde Üretilmiş PLA, PET-G ve ABS Parçaların Boyutsal Doğruluğu Üzerine Bir Araştırma

Çağın BOLAT ve Berkay ERGENE

15. Boyutlu Yazıcı ile Üretilen Farklı Hücre Çaplarındaki Bal Peteği Sandviç Yapıların Eğme Dayanımlarının İncelenmesi

Investigation of Bending Strength of Honeycomb Sandwich Structures with Different Cell Diameters Produced by 3D Printer

Serdar KAVELOĞLU, Şemsettin TEMİZ. Oğuz DOĞAN ve Muhammed Safa KAMER

16. Fotovoltaik Bir Panelin Matlab@Simulink ile Modellenmesi ve Dış Ortam Koşullarındaki Davranışının İncelenmesi 

Modeling of Photovoltaic Panel with Matlab@Simulink and Investigation of Behaviour in Outdoor Conditions

İlyas ALADAĞ ve Bülent YANIKTEPE

17. Numerical Study on the Ballistic Performance of Twaron®/Epoxy Laminated Composite Plates Manufactured by Vacuum Assisted Resin Infusion Moulding Against 9 mm Bullet Threat 

Vakum Destekli Reçine İnfüzyon Kalıplama ile Üretilmiş Twaron®/Epoksi Lamine Kompozit Plakaların 9 mm Mermi Tehdidine Karşı Balistik Performansı Üzerine Sayısal Çalışma

Tayfur Kerem DEMİRCİOĞLU ve Fatih BALIOĞLU

18. Biyogazla Birlikte Oluşan Diğer Ürünlerin Araştırılması

The Investigation of the Other Component During Biogas Production

Oğuz Yunus SARIBIYIK

19. Investigation of the Effect of Solid Wire and Flux Combinations Used in Submerged Arc Welding of the LPG Cylinders on Mechanical Properties

LPG Tüplerinin Tozaltı Ark Kaynağında Kullanılan Kaynak Teli ve Kaynak Tozu Kombinasyonlarının Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

Uğur NUHOĞLU, Tolga MERT ve Mustafa TÜMER

20. A Novel Production Method of Polymer Bolts and the Effects of the Printing Orientation on Tensile and Shear Strength of the 3D Printed Bolts 

Polimer Cıvatalar için Yeni Bir Üretim Yöntemi ve Farklı Baskı Yönlerinin Polimer Cıvataların Çekme ve Kesme Dayanımı Üzerine Etkisi

Oğuz DOĞAN ve Muhammed Safa KAMER

21. Yüzey Pürüzlülüğünün Tahmininde Farklı Yöntemlerin İncelenmesi

Investigation of Different Methods for Estimating Surface Roughness

Mehmet Fatih DEMİRDÖĞEN, Süleyman KILIÇ ve Fahrettin ÖZTÜRK

22. Bazı Bitki Kaynaklarının Farklı Çözgenlerde Hazırlanan Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması

Investigation of Antimicrobial Activities of Extracts of Some Plant Sources Prepared in Different Solvents

Burcu SANCAR BEŞEN, Leyla EREN KARAHAN, Pınar PARLAKYİĞİT, Cumhur KIRILMIŞ ve Sakine ERDOĞAN

23. Electrochemical Synthesis of CdSe and CdSe/ZnO Films: Morphological, Structural and Electronic Properties

CdSe ve CdSe/ZnO Filmlerin Elektrokimyasal Sentezi: Morfolojik, Yapısal ve Elektronik Özellikler

Gökmen SIĞIRCIK ve Tunç TÜKEN

24. Spatially Adaptive DGL Test for Robust User-Assisted Multilabel Segmentation

Kullanıcı Yardımına Kararlı, Uzlamsal Adaptif DGL Test Tabanlı Çoklu Görüntü Kesitleme

Hüseyin AFŞER

25. Ham ve Epoksi Reçine Kaplı Teknik Elyaf Kullanımının Yapı Elemanı Performansına Etkisi

The Effect of Using Raw and Epoxy Resin Coated Technical Fibers on Construction Element Performance

Mutlu KURBAN, Osman BABAARSLAN ve İsmail Hakkı ÇAĞATAY