Yıl: 2012 Cilt: 27 Sayı: 1

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 27   Sayı: 1   Yıl: 2012   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu


Amaç ve Kapsam

İçindekiler


1. İnşaat İşletmelerinin İç Ve Dış İletişiminde Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Bir Sistem Önerisi
A System Proposal In Order To Improve Efficiency of Internal and External Communication in Construction Firms

M. Emin Öcal ve Emre Keleş
 


2. Viskoelastik Malzemeye Sahip Eksenel Dönel Simetrik Problemlerin Dinamik Analizi

Dynamic Analysis of Axisymmetric Problems Made Of Viscoelastic Material

Beytullah Temel, Mehmet Fatih Şahin ve Ali Kara
 


3. Experimental Evaluation of Sliding-Mode Control Techniques

Kaymalı-Kutup Kontrol Tekniklerinin Deneysel Değerlendirilmesi

Murat Furat ve İlyas Eker4. Investigation of the Effects of Different Numerical Methods On the Solution of the Orifice Flow
Çeşitli Sayısal Yöntemlerin Orifis Etrafındaki Akışın Sayısal Çözümüne Etkisinin İncelenmesi

Tural Tunay
 


5. Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Açık Alanlarının Fiziksel Engelliler Bakımından Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Evaluating Of Open Spaces of Çukurova University Campus in Respect to Physical Disabled People

Berrin Sirel, Onur Boyacıgil, Halil Duymuş, Nurgül Konaklı, Faruk Altunkasa ve Cengiz Uslu