Yıl: 2010 Cilt: 25 Sayı: 1-2

Untitled Document
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 25   Sayı: 1&2   Yıl: 2010   ISSN 1019-1011


Yayın Kurulu 

Önsöz

İçindekiler

 

1. Türkiye’de Pamuğun Standardizasyonu: Genel Bakış Ve Son Durum
Cotton Standardization In Turkey: General View And Situation
Emel Ceyhun SABIR, Gülten GÜZEL


2. Aydıncık (Yozgat) Yöresi Tersiyer (Lütesiyen) İstifinin Bentik Foraminiferleri
Benthic Foraminifera Of Tertiary (Lutetian) Sequence Of Aydıncık (Yozgat) Region
Niyazi AVŞAR, Esma ÖZSERT, Feyza DİNÇER, Ercan AKSOY, Zümra İÇ


3. Farklı Eğirme Sistemlerinin Boyamaya Hazır Yumuşak Bobinlerin Sertlik Değerlerine Etkisi
Effect Of Different Spinning Systems On The Hardness Of Loose Dyeing Packages
Halil ÖZDEMİR, R.Tuğrul OĞULATA


4. Taşkın Debilerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi: Örneksel Bölge Çalışması-Batı Karadeniz Havzası
Modelling Flood Discharge Using Artificial Neural Network: Case Study-The Middle Black Sea Watershed
Neslihan SEÇKİN, Aytaç GÜVEN ve Recep YURTAL


5. Betonarme Kolonların Normal Kuvvet-Moment Etkileşim Diyagramları
Biaxial Interaction Diagrams For Reinforced Concrete Columns
Cengiz DÜNDAR, Serkan TOKGÖZ


6. Eksantrik Yük Altında Öngerilmeli Beton Kolonların Analizi
Analysis Of Prestressed Concrete Columns Under Eccentric Load
Serkan TOKGÖZ, Cengiz DÜNDAR


7. Effect Of Shot Peening Process On Alumix 431 Powder Materials
Bilyalı Dövme İşleminin Alumıx 431 Toz Malzemeler Üzerindeki Etkisi
Oğur İYNEN, Abdul Kadir EKŞİ, Durmuş Ali BİRCAN


8. Adana İçin Toprak Sıcaklığının Hesaplanması
Determination Of Ground Temperature In Adana
Mehmet Şirin İŞ, Tuncay YILMAZ


9. Ekmek Fırınının Dizaynı Ve Optimizasyonu
Design And Optimization Of Commercial Bread Oven
Bahri DEMİR, Beşir ŞAHİN


10. An Experimental Study On Rejection Of Air Inside A Bus By Means Of High Rate Of Vorticity Around The Vehicle
Otobüs İçindeki Havanın, Araç Etrafındaki Yüksek Girdap Oranı Aracılığı İle Tahliye Edilmesi Üzerine
Deneysel Bir Çalışma
Serkan MEZARCIÖZ, Ahmet PINARBAŞI, Beşir ŞAHİN


11. İpliği Boyalı Pamuklu Dokuma Kumaşlarda Fiziksel Özelliklerin Regresyon Analizi
Regression Analyses Of Physical Properties Of Yarn Dyed Cotton Woven Fabrics
Füsun Doba KADEM, R.Tuğrul OĞULATA


12. Türkiye’de Ve Dünyada Pamuğın Balyalama Standardizasyonu: Genel Bakış Ve Son Durum
Cotton Bailing Standardization In Turkey And In The World: General View And Final Situation
Emel Ceyhun SABIR, Gülten GÜZEL


13. Yüzeysel Temel Geometrisinin Zeminlerde Oluşan Gerilmelere Etkisinin Araştırılması
Investigation Of The Effect Of Shallow Foundation Geometry On Soil Stress Distribution
Baki BAĞRIAÇIK, Mustafa LAMAN