Yıl: 2013 Cilt: 28 Sayı: 1

Untitled Document
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 28   Sayı: 1   Yıl: 2013   ISSN 1019-1011
Yayın Kurulu

Amaç ve Kapsam

İçindekiler


1. Tomarza-Seyhbarak (Kayseri) Yöresi Manganez Rezervinin Jeolojik ve Zenginlestirilebilirlik Arastırması
Investigation of Geological and Ore Enrichment of the Manganese Deposit in Tomarza/Seyhbarak (Kayseri) Regionol

Nil YAPICI ve Mahmut ALTINER2. Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri

Some Properties of Durability of Silica Fume, Fly Ash and Blast Furnace Slag Added Concretes

Hanifi BİNİCİ, Mustafa EKEN ve Aytaç DİNÇER3. Atık Kâğıt ve Mukavvaların Yalıtım Malzemesi ve Radyasyon Tutucu Materyal Olarak Üretiminde Kullanılması

Waste Paper and Cardboard Production Use of Insulation Material

Hanifi BİNİCİ, Adnan KÜÇÜKÖNDER, Ahmet H. SEVİNÇ, Mustafa EKEN ve Numan TÜFENK4. Konvansiyonel Isıtmanın Kromitin Öğütülebilirliğine Olan Etkisinin İncelenmesi

Investigation of Effect of Conventional Heating on Grindability of Cromite
M. Faruk ESKİBALCI


5. Yağıs-Akış İlişkisinin Belirlenmesinde Farklı Yapay Sinir Ağı Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Different Artificial Neural Networks for Rainfall-Runoff Modeling

Veysel GÜMÜŞ, N. Göksu SOYDAN, Oğuz SİMSEK, M. Sami AKÖZ ve M. Salih KIRKGÖZ6. Türk İnşaat Sektörü İçin Bir Belge Yönetim Sistemi Önerisi

A Records Management System Proposal for Turkish Construction Industry
M. Emin ÖCAL ve Serkan AYDINLI7. Ejektörlü Klima Sisteminde Soğutma Etkinliğinin Kütlesel Debi Oranı ile Değisimi

Coefficient of Performance Variation with the Mass Flow Rate for the Ejector Cooling System

Şaban ÜNAL, Tuncay YILMAZ, Ertuğrul CİHAN ve Orhan BÜYÜKALACA8. Elazığ Ferrokrom Tesisi Cüruflarının Agrega Özelliklerinin Arastırılması

Investigation of the Aggregate Properties of Elazığ Ferrochrome Plant Slags

Hüseyin VAPUR, Soner TOP, Ahmet TEYMEN ve Mehmet TÜRKMENOĞLU9. Türkiye Çimento Sektöründeki Rekabet Analizi

Competitive Analysis in Turkish Cement Industry

Rıdvan BAĞRIAÇIK, Abdulkadir BUDAK ve Emel LAPTALI ORAL10. Farklı Büküm Tiplerine Sahip Hav İpliklerinin Havlu Performans Özelliklerine Etkisi

The Effect of Pile Yarns Having Different Twist Types on the Towel Performance Properties

Seval UYANIK, Belkıs ZERVENT ÜNAL ve Nihat ÇELİK11. Eğirme Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi

The Effect of Spinning Parameters on Yarn Quality Properties

Hüseyin Emre AYAN ve Emel Ceyhun SABIR12. İstanbul’un Deprem Hazırlığı İçin ‘Sıfır’ Can Kaybı Projesi

Zero Loss of Life Project for İstanbul Earthquake Mitigation

Kubilay KAPTAN13. Gökiçi (Diyarbakır) Yapısının Stratigrafisi ve Hidrokarbon Potansiyeli Açısından İncelenmesi

Evaluation of Hydrocarbon Potential and Stratigraphy of Gökiçi (Diyarbakır) Structure
Ferhat ÖZDEMİR ve Ulvi Can ÜNLÜGENÇ