Yıl: 2020 Cilt: 35 Sayı: 3

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 35   Sayı: 3   Yıl: 2020   ISSN 1019-1011

 

Editör Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

 

1. Performance Evaluation of Various Regression Models and Features for Prediction of Ozone Concentration

Ozon Konsantrasyonu Tahmininde Çeşitli Regresyon Modelleri ve Özniteliklerin Performans Değerlendirmesi

Sezer DÜMEN, Ercan AVŞAR ve Ulus ÇEVİK

 

2. Aydınlatma Armatürleri için Soğutucu Modüllerinin Deneysel Değerlendirilmesi ve Yenilikçi Ürün Tasarımı

Experimental Evaluation of Cooling Modules with High Heat Transfer Capacity for Illumination Armatures and Innovative Product Design

Ahmet FEYZİOĞLU

 

3. True Variable-Depth Milling of Nickel-Based Alloy IN-718

Nikel-Bazlı Alaşımlarda (IN-718) Gerçek Değişken-Derinlikli Frezeleme

Durul ULUTAN

 

4. Çan Linyitlerinin Kendiliğinden Yanma Yatkınlıklarının Araştırılması

Investigation of Spontaneous Combustion Tendency of Çan Lignites

Cem ŞENSÖĞÜT ve Özer ÖREN

 

5. Basit Mesnetli Köprülerde Hareketli Yük Dağılım Faktörleri Denklemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Elde Edilmesi

Obtaining Live Load Distribution Factors Equations for Simply Supported Bridges Using Neural Networks

Ö. Fatih YALÇIN

 

6. Fotovoltaik Paneller için Parametre Kestirim Sistemi

Parameter Estimation System for Photovoltaic Panels

Kübra ÖZCAN, Zehan KESİLMİŞ, Murat AKSOY, M. Alpaslan KARABACAK ve Bülent BÜYÜKGÜZEL

 

7. Yıllık Pelinotunun (Artemissia annua L.) Kimyasal Kompozisyonu ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesinde Sub ve Süperkritik Akışkanların Etkisi

The Effect of Sub and Supercritical Fluids in Determination Chemical Composition and Antioxidant Capacity of Artemissia annua L.

Murat TÜRK ve E. Sultan GİRAY

 

8. Soğutma Panellerinde Kullanılabilecek Yeni Tip Kompozit Yalıtım Malzemelerin Sayısal İncelenmesi

Numerical Analysis of New Type Composite Insulation Materials for Cooling Panels

Mustafa KILIÇ ve Mehmet YANARDAĞ

 

9. Bir Top ve Çubuk Sisteminin Ayrıklaştırılmış Geri Adımlamalı Kayan Kipli Kontrolü

Decoupled Backstepping Sliding Mode Control of a Ball and Beam System

Barış ATA

 

10. BN İlavesinin Sıkıştırma Döküm Yöntemi ile Üretilen B4C/Al Hibrit Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri

Effect of BN Addition on the Mechanical Properties of B4C/Al Hybrid Composites Produced via Squeeze Casting Method

Mehmet İPEKOĞLU, Amin NEKOUYAN, Önder ALBAYRAK ve Sabri ALTINTAŞ

 

11. Horzum (Feke/Adana) Çinko-Kurşun Cevherleşmesinin 3 Boyutlu Modellemesi

3D Ore Modeling of Horzum (Feke/Adana) Zinc-Lead Mineralization

Ceren Gizem ÇETİN ve Mustafa AKYILDIZ

 

12. Farklı Kültürlere ait Farklı Türdeki Müziklerden Duygu Tanıma

Emotion Recognition From Different Types of Music From Different Cultures

Serhat HIZLISOY ve Zekeriya TÜFEKCİ

 

13. Evaluation of CNT/MOSFET Based Active Electrode with ECG, EMG, and EEG Signals

KNT/MOSFET Tabanlı Aktif Elektrotun EKG, EMG, EEG İşaretleri ile Değerlendirilmesi

Mustafa İSTANBULLU ve Mutlu AVCI

 

14. Determination of High Efficiency Standard Cyclone Performance Using Numerical Methods

Yüksek Verimli Standart Siklon Performansının Nümerik Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi

Nihan UYGUR

 

15. Investigation of Alternative Material and Design of Rotary Kiln: A Case Study

Döner Fırının Alternatif Malzeme ve Tasarımının İncelenmesi: Bir Örnek Olay

Fatih DÖKME ve Sadık ÜNAL

 

16. Toz Enjeksiyon Kalıplama ile Üretilen Parçada İç Vida Geometrisinin Elde Edilmesinin Araştırılması

Investigation of Achieving Internal Screw Geometry in Part Produced by Powder Injection Molding

Mehmet SUBAŞI

 

17. Hastelloy C276/UNS S32205 Malzeme Çiftinin Birleştirilmesinde ER 316 L İlave Metal Kullanımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Influence of ER 316 L Filler Metal to Microstructure and Mechanical Properties of Hastelloy C276/UNS 32205 Dissimilar Welds

Tuba KARAHAN

 

18. Merkezi Bir Isıtma Sisteminde Enerji ve Ekserji Analizinin Eksergoekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Exergoeconomic Evaluation of Energy and Exergy Analysis in a Central Heating System

İrfan UÇKAN ve Erkan ULUSOY

 

19. Türkiye’deki Şirketlerin Müşteri Şikayetlerini Değerlendirme Sistemlerinin Araştırılması ve Analizi

Investigation and Analysis of Customer Complaints Handling System of the Companies in Turkey

Vedat ÇEKİCİ ve Oya Hacire YÜREGİR

 

20. Endüstriyel Uygulamalarda Güneş Enerjisinden Termal Olarak Yararlanma

Using Solar Thermal Energy in Industrial Applications

Burcu KOÇAK ve Halime PAKSOY

 

21. Killi Zeminlerin Donma-Çözülme Davranışlarında Cam Atık Çamurunun Etkisi

Effect of Glass Waste Sludge on the Freezing-Thawing Behavior of Clayey Soils

Barış MAHMUTLUOĞLU ve Baki BAĞRIAÇIK

 

22. Simenit Gölü Kumunun Seramik Sırlarında Renklendirici Olarak Kullanımının Araştırılması

The Investigation on the Possible Use of Simenit Lake Sand as Colorant in Ceramic Glazes

Didem ÖGE ve Ceren PEKŞEN

 

23. Ag-Pt-W/TiO2 Katalizörünün SCR Aktivitesinin Araştırılması

Investigation on SCR Activity of Ag-Pt-W/TiO2 Catalyst

Zeycan KESKİN

 

24. Alternatif FML Kompozitler için Titanyum ve Elyaf/Epoksi Ara Yüzey Dayanımının İncelenmesi

Investigating the Interfacial Strength of Titanium and Fiber/Epoxy for The Alternative FML Composites

Mete Han BOZTEPE, Melih BAYRAMOĞLU, Çağrı UZAY ve Necdet GEREN

 

25. 24 Ocak 2020 Elazığ Depreminin Kuvvetli Yer Hareketi Verilerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Strong Ground Motion Records of January 24, 2020 Elazığ Earthquake

Abdullah Can ZÜLFİKAR