Yıl: 2017 Cilt: 32 Sayı: 2ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 32   Sayı: 2   Yıl: 2017   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents


1. Hava Kirlilik Modellerinde Kullanılacak Emisyon Envanteri Oluşturulması için Yaklaşımlar ve İstanbul Hava Kirliliği Dağılımı Örneği
Approaches to Establish Emission Inventory for use in Air Pollution Models and A Case Study of Istanbul Air Pollution Distribution
Hüseyin TOROS ve Serdar BAĞIŞ

2. Sandviç Malzeme Geliştirmede Polimer Köpük Çekirdek Kalınlığının Eğilme Dayanımına Etkisinin Deneysel olarak Araştırılması
An Experimental Investigation of the Effect of Core Thickness on Bending Resistance in Development of Polymer Foam Core Sandwich Structures
Necdet GEREN, Çağrı UZAY, Mete Han BOZTEPE ve Melih BAYRAMOĞLU

3. Yapıların Dinamik Analizinde Kullanılan Sönüm Modellerinin İncelenmesi
Investigation of Damping Models Used in Dynamic Analysis of Structures

Sedat KARAAHMETLİ ve Cengiz DÜNDAR

4. The Effect of Limestone in Breast Cancer Detection by Microwaves
Mikrodalgalarla Meme Kanseri Tespitinde Kireçtaşının Etkisi
Emine AVŞAR AYDIN

5. Bileşik Kesitli Kanallarda Debi Hesabı
The Computation of Discharge Capacity in Compound Channels
Mustafa MAMAK, Hatice Betül UMARUSMAN ve Yunus Ziya KAYA 

6. Sera Isıtma Sistemlerinde Isı Depolama Tank (Buffer) Kapasitesinin Belirlenmesi
Determination of Heat Storage Tank (buffer) Capacity in Greenhouse Heating Systems
A. Nafi BAYTORUN, Sait ÜSTÜN, Adil AKYÜZ ve Ali ÇAYLI

7. Trend Analysis of Monthly Total Rainfall and Monthly Mean Air Temperature Variables of Yozgat in Turkey
Yozgat’ın Aylık Toplam Yağış ve Aylık Ortalama Hava Sıcaklıklarının Trend Analizi
Murat AY ve Serhat ÖZYILDIRIM

8. Yeraltı Maden Ocaklarında Aydınlatma Koşullarının Belirlenmesi
Determination of Illumination Conditions in Underground Mines
İbrahim ÇINAR ve Cem ŞENSÖĞÜT

9. Kızıldere - Güveloğlu (Ceyhan - Adana) Civarının Tektono-Stratigrafisi
Tectono-Stratigraphic Investigation of Kızıldere - Güveloğlu (Ceyhan - Adana) Region
Ulvi Can ÜNLÜGENÇ ve Ahmet Can AKINCI

10. Şelit Cevherinin Fiziksel ve Manyetik Alınganlık Özelliklerinden Yararlanılarak Zenginleştirilmesine Yönelik Deneysel Çalışma
Experimental Study on Beneficiation of Scheelite Ore through its Physical and Magnetic Susceptibility Properties
Mahmut ALTINER

11. Linear Quadratic Optimal Control of an Inverted Pendulum on a Cart using Artificial Bee Colony Algorithm: An Experimental Study
Yapay Arı Kolonisi Algoritması ile Bir Arabalı Ters Sarkacın Lineer Kuadratik Kontrolü: Deneysel Bir Çalışma
Barış ATA ve Ramazan ÇOBAN

12. Cürufa Olan Bakır Kayıplarında Farklı Kroze Kullanımının Etkisi
Effect of Different Crucible Usage on Copper Losses to Slag
Aydın RÜŞEN

13. Stearik Asit Çeşidinin Kalsit Kaplama Verimi Üzerine Etkisi
Effect of Stearic Acid Type on Calcite Coating Yield
Metin UÇURUM ve Eda MALGIR

14. Yumuşak Çeliğin Korozyon Davranışı
The Corrosion Behavior of Mild Steel
Başak DOĞRU MERT

15. En Aw 5754 (Almg3) Alüminyum Alaşımının Frezelenmesi İşleminde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Milling Process Parameters for the Optimization of Surface
Roughness of EN AW 5754 (AlMg3) Aluminum Alloy
Mustafa Kemal KULEKCİ, Uğur EŞME, Abdul Kadir EKŞİ, Zülfü KOÇOĞLU ve Necip Fazıl YILMAZ

16. Wind Speed Forecasting Using Time Series Analysis Methods
Zaman Serisi Analiz Metotları Kullanılarak Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi
Serap AKCAN

17. Experimental and Numerical Studies on Tensile and Shear Fracturing of Brittle Materials
Kırılgan Malzemelerin Çekme ve Makaslama Kırılmaları Üzerinde Deneysel ve Sayısal Çalışmalar
Nazife ERARSLAN

18. Thermo-mechanical Analysis of Jute, E-glass and Carbon Fabrics
Jüt, E-cam ve Karbon Kumaşların Termo-mekanik Analizi
Hande SEZGİN, Ömer Berk BERKALP, Rajesh MISHRA ve Jiri MILITKY

19. İntegral Köprülerde Hareketli Yükler Altında Üstyapı Özelliklerinin Kazık Kuvvetlerine Etkisi
Effects of Superstructure Properties on Pile Forces in Straight Integral Bridges under Live Load
Ömer Fatih YALÇIN

20. Katı Molibden Bileşiklerinin Elektrokimyasal İndirgenmesiyle Molibden Üretimi
Molybdenum Production by the Electrochemical Reduction of Solid Molybdenum Compounds
Metehan ERDOĞAN Bengisu AKPINAR ve İshak KARAKAYA

21. Endüstriyel Tesisler İçin Güneş Duvarı Performansının İncelenmesi
Investigation of Solar Wall Performance for Industrial Facilities
Hacer AKHAN ve Doğan ERYENER

22. Katyonik Asfalt Emülsiyon Stabilizasyonlu Zeminin Esnek Üstyapı Tabaka Kalınlığına Etkisi
The Effect of Cationic Bitumen Emulsion Stabilized Subgrade on Tickness of Layers of the Flexible Pavement
Mustafa ÇALIŞICI, Ertan KOÇ ve Ömer Faruk CANSIZ

23. Yüksek Fırın Cürufu ve Perlit İkamesinin Çimentolu Macun Dolgunun Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerine Etkisi
Effect of the Partial Replacement of Blast Furnace Slag and Perlite on the Mechanical and Microstructural Properties of Cemented Paste Backfill
Tekin YILMAZ, Bayram ERÇIKDI ve Ferdi CİHANGİR

24. Maksimum Azaltılmış Göreli Kat Ötelemelerinin Güncel (DBYBHY2007) ve Yeni Yönetmelik Taslağına (TBDY2016) Göre Mukayesesi
Comparison of Reduced Relative Storey Drifts According to Current Earthquake Code (DBYBHY2007) and New Draft Earthquake Code (TBDY2016)
Muhammet Musab ERDEM ve Murat BİKÇE

25. GIS Supported Analysis of Environmental Impact Assessment in Dam Projects: Pamukluk Dam Example
Baraj Projelerinin Çevresel Etki Değerlendirilmesinin CBS Destekli Analizi: Pamukluk Barajı Örneği
Zeliha SELEK ve Zeki BOZKURT