Yıl: 2012 Cilt: 27 Sayı: 2

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 27   Sayı: 2   Yıl: 2012   ISSN 1019-1011

                   

Yayın Kurulu

Amaç ve Kapsam

İçindekiler1. Atık Sulardan Parasetamol Gideriminde Aktif Çamur Kullanılması
The Use of Activated Sludge for Removal of Paracetamol

Behzat BALCI, Olcayto KESKİNKAN ve Ayşe ERKUŞ2. Multi-objective Bees Algorithm to Optimal Tuning of PID Controller

Çok Amaçlı Arı Algoritması Kullanarak PID Kontrolörün Parametrelerinin Optimal Ayarlanması

Ramazan ÇOBAN ve Özden ERÇİN3. Atık Lastik-Kum Karışımlarının Kayma Mukavemetinin Laboratuar Deneyleriyle İncelenmesi

Laboratory Investigation of Shear Strength of Waste Tire-Sand Mixtures

M. Salih KESKİN ve Mustafa LAMAN4. Kuma Oturan Yüzeysel Temellerde Temel Boyutunun Taşıma Kapasitesine Etkisi

Effect of Footing Dimension on the Bearing Capacity of Shallow Foundations on Sand

M. Salih KESKİN, Mustafa LAMAN, Samet UĞUR ve Selçuk BİLDİK
 


5. Trapez Kesitli Geniş Başlıklı Savak Akımının k-e Tabanlı Türbülans Modelleri ile Sayısal Modellenmesi

Numerical Modeling of Flow Over a Trapezoidal Broad Crested Weir With k-
e  Based Turbulence Models

N. Göksu SOYDAN, M. Sami AKÖZ, Oğuz ŞİMŞEK ve Veysel GÜMÜŞ
 Düzeltme

Errata


6. Battalgazi (Malatya) Bölgesi Manganez Cevherleşmelerinin Mineralojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Zenginleştirilebilirliliğinin Araştırılması
Investigation of Mineralogical, Geochemical Features and Ore Enrichment of Manganese Ore Deposits in Battalgazi (Malatya) Region
Nil YAPICI ve Ayhan BAHÇELİ