Yıl: 2014 Cilt: 29 Sayı: 2


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 29   Sayı: 2   Yıl: 2014   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu

Amaç ve Kapsam

İçindekiler

 

1. Farklı Duvar Malzemesi ve Yalıtım Uygulamalarının Isıl Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Study on the Effects of Wall Materıals and Insulation Conditions on the Thermal Behavior
Filiz ŞENKAL SEZER ve Şükran DİLMAÇ


2. Mısır Koçanı Katkılı Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi
Corn on the Cob Added Heat Insulation Materials Production
Hanifi BİNİCİ, Ahmet Hayrullah SEVİNÇ, Mustafa EKEN ve Ceyda DEMİRHAN


3. Meme Kanseri Tespitinde Mikrodalgaların Önemi ve Kanserli/Sağlıklı Meme Dokularının Yapay Zeka Algoritmaları ile Tanımlanabilmesi
The Importance of Microwaves in the Detection of Breast Cancer and the Identifıcation of Cancer/Healthy Breast Tissues by Artificial Intelligence Algorithms
Emine AVŞAR AYDIN

4. Ön Konsolidasyon Basıncı
Preconsolidation Pressure
Hüseyin YILDIRIM ve Ayşen ÇELEBİ

5. Bigadiç (Balıkesir) Bentonit Yataklarının Mineralojisi ve Jeokimyası ve Bentonitleşme Sırasındaki Ana, Eser ve Nadir Toprak Elementlerinin Mobilizasyonu
The Mineralogy and Geochemistry of Bigadiç (Balıkesir) Bentonite Deposits and the Mobility of Major, Trace end Rare Earth Elements During Bentonitization
Fazlı ÇOBAN


6. Ortaköy Granitoyidi’nin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (Yaylak/Aksaray)
Geochemical and Petrographical Features of Ortaköy Granitoid (Yaylak/Aksaray)
Nil YAPICI ve Nusret NURLU


7. PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 1: Plastikler, Çevresel Etkileri, Geri Dönüşümü
Selective Flotation of PVC and PET Wastes Part 1: Plastics, Environmental Effects, Recycling
Ekrem YÜCE ve Mert KILIÇ


8. PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri
Selective Flotation of PVC and PET Wastes Part 2:Laboratory and Pilot Scale Column Flotation Tests
Ekrem YÜCE ve Mert KILIÇ


9. Türkçe Dokümanlardaki Benzerliklerin Tespiti İçin Mevcut Yazılımların Karşılaştırılması ve Türkçe Karakter Kullanımı ile Kök Almanın Etkisinin İncelenmesi
A Comparison of Text Similarity Detection Software for Turkish Documents and Investigating the Effects of Stemming and Turkish Character Usage
Mümine KAYA ve Selma Ayşe ÖZEL


10. Ege Bölgesindeki Termik Santrallerden Alınan Uçucu Küllerin Liç Karakteristiklerinin Belirlenmesi
Determination of Leaching Characteristics of Fly Ashes Obtained from Thermal Power Plants in Aegean Region
Mehmet TÜRKMENOĞLU, Mesut ANIL ve Fatih Şevki ERKUŞ


11. İpliği Boyalı Pamuklu Kumaşların Boyutsal Değişimi Üzerine Bir Araştırma
A Research on Dimensional Changes of Yarn Dyed Cotton Fabrics
Füsun DOBA KADEM ve R. Tuğrul OĞULATA