Yıl: 2011 Cilt: 26 Sayı: 2

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 26   Sayı: 2   Yıl: 2011   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu

Önsöz

İçindekiler


1. Farklı  Membranlı Laminasyonlu Kumaşların Mukavemetlerinin Araştırılması
Investigation of Strength of Laminated Fabrics with Different Membrane Type
Füsun Doba Kadem, Aslıhan Ergen


2. Bornoz Dikiminde Üretim Yönetimi Üzerine Bir Çalışma

An Investigation on Bathrobe Manufacturing Management

Pınar Duru Baykal ve Müge Tunç


3. Anti Statik Yağın İplik Kalite Parametrelerine Etkisi

The Effect of Antistatic Material on Yarn Quality Parameters

Khalil Alhalabi ve Emel Ceyhun Sabır


4. Geniş Başlıklı Savak Akımının Deneysel ve Sayısal Modellenmesi

Experimental and Numerical Modeling of Flow over a Broad-Crested Weir

Harun Bal, M.Salih Kırkgöz ve Veysel Gümüş


5. Eğrisel Geniş Başlıklı Savak Üzerinden Geçen Açık Kanal Akımının Deneysel ve Teorik Analizi

Experimental and Theoretical Analysis Of Open Channel Flow Over A Curvilinear Broad-Crested Weir
Oğuz Şimşek, M. Sami Aköz ve Veysel Gümüş


6. Zeolit Ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik Ve Geçirimlilik Özellikleri

Strength and Permeability Properties Of Concrete Containing Natural Zeolite And Silica Fume

Umur Korkut Sevim ve Necmi Okumuş


7. Harmoni Arama Algoritmasının Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması
Harmony Search Algorithm Applied To Environmental Economic Power Dispatch Problem

Serdar Özyön, Celal Yaşar ve Hasan Temurtaş


8. Yağ Sıcaklığının Termistör İle Kontrolü

Oil Temperature Control Circuit with Thermistor
Muharrem Karaaslan, Emin Ünal ve Faruk Karadağ


9. Dış Ortam Sıcaklığının Değişimine Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Numerical Investigation Of Heat Transfer For Thermal Bridges According To Change Of Outside Environment Temperature

Koray Karabulut, Ertan Buyruk ve Ahmet Fertelli


10. Sığ Suda Yanyana Sıralı İki Silindir Arkasındaki Daimi Olmayan Akış Yapısının İncelenmesi
Unsteady Flow Characteristics Behind Two Side-By-Side Cylinders Arranged In Shallow Water

M. Atakan Akar, Hüseyin Akıllı ve Beşir Şahin


11. Effects of the Boundary Conditions on the Numerical Solution of the Orifice Flow

Orifis Etrafındaki Akışın Sayısal Yöntemlerle Çözümüne Sınır Şartlarının Etkisi

Tural Tunay, Beşir Şahin ve Ali Kahraman


12. Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Thermodynamic Analysis of a Desiccant Cooling System

İrfan UÇKAN ve Tuncay YILMAZ