Duyurular

...

Gıda Mühendisliği Bölümü, YÖK kararı ile Ç.Ü. Mühendislik Fakültesi' ne aktarıldı

Gıda Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22/03/2022 tarihinde aldığı karar gereğince Mühendislik Fakültesi bünyesine aktarılmıştır. Böylece 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Ç.Ü. Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü olarak öğrenci alacaktır. Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programımız, “Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education)” ve “Washington Accord” üyesi olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 30.09.2025 tarihine kadar akredite olmuştur.