Dekanlık


BİRİM

Dekanlık İçi

Üniversite İçi

Üniversite Dışı

Dekan Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK

112

2701

+90 0322 338 63 57

+90 0322 338 70 50

Dekanlık Özel Kalem

111

2702

+90 0322 338 63 57

+90 0322 338 70 50

Dekan Yrd. Prof. Dr. Hüseyin R. YERLİ

115

2703

+90 0322 338 63 57

+90 0322 338 70 50

Dekan Yrd. Prof. Dr. Özen KILIÇ

114

2703

+90 0322 338 63 57

+90 0322 338 70 50

Dekan Yardımcılığı Özel Kalem

113

2703


Fakülte Sekreteri Mesut BABAOĞLAN

127

2709


Tahakkuk Bürosu

119

2706


Satınalma Bürosu

118

2740


Ayniyat ve Levazım Bürosu

124

2710


Eğitim – Akademik Hizmetler Bürosu

126

2707


Özlük İşleri Bürosu

121

2705


Yazım Yayın Bürosu

125

2741


Yazı İşleri Bürosu

117

2728


Döner Sermaye

122

2031


İdari İşler Sorumlusu

130

2030 – 2032


Dekanlık Atölyesi

2712


Bilgisayar Laboratuarı

2032